حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند آگوست برای ویزاهای مهارتی/-آیا اداره مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی تمهیداتی در نظر دارد؟/-افزایش چشمگیر اعطای شهروندی در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/-آیا می‌توان با داشتن اسسمنت مهندسی عمران برای رشته‌های مشابهی چون تکنسین عمران اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند آگوست برای ویزاهای مهارتی/-آیا اداره مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی تمهیداتی در نظر دارد؟/-افزایش چشمگیر اعطای شهروندی در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/-آیا می‌توان با داشتن اسسمنت مهندسی عمران برای رشته‌های مشابهی چون تکنسین عمران اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

26/08/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند آگوست برای ویزاهای مهارتی/-آیا اداره مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی تمهیداتی در نظر دارد؟/-افزایش چشمگیر اعطای شهروندی در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/-آیا می‌توان با داشتن اسسمنت مهندسی عمران برای رشته‌های مشابهی چون تکنسین عمران اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-بررسی نتایج راند آگوست برای ویزاهای مهارتی

-آیا اداره مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی تمهیداتی در نظر دارد؟

-افزایش چشمگیر اعطای شهروندی در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

-آیا می‌توان با داشتن اسسمنت مهندسی عمران برای رشته‌های مشابهی چون تکنسین عمران اقدام کرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/