حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای متقاضیان ویزای گلوبال تلنت در رشته های مربوط به کامپیوتر/-بررسی تعداد دعوت شدگان ویزاهای مهارتی در چند ماه اخیر که تحت تاثیر ویروس کرونا بوده اند./-آیا گرفتن جشن عروسی برای اقدام به ویزاهای همسری اجباری می باشد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای متقاضیان ویزای گلوبال تلنت در رشته های مربوط به کامپیوتر/-بررسی تعداد دعوت شدگان ویزاهای مهارتی در چند ماه اخیر که تحت تاثیر ویروس کرونا بوده اند./-آیا گرفتن جشن عروسی برای اقدام به ویزاهای همسری اجباری می باشد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

31/08/2020  مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای متقاضیان ویزای گلوبال تلنت در رشته های مربوط به کامپیوتر/-بررسی تعداد دعوت شدگان ویزاهای مهارتی در چند ماه اخیر که تحت تاثیر ویروس کرونا بوده اند./-آیا گرفتن جشن عروسی برای اقدام به ویزاهای همسری اجباری می باشد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبرخوب برای متقاضیان ویزای گلوبال تلنت در رشته های مربوط به کامپیوتر

-بررسی تعداد دعوت شدگان ویزاهای مهارتی در چند ماه اخیر که تحت تاثیر ویروس کرونا بوده اند.

-آیا گرفتن جشن عروسی برای اقدام به ویزاهای همسری اجباری می باشد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/