حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اعلام ليست رشته‌های الویت‌دار برای ویزاهای کاری/-وضعیت ویزاهای نامزدی و همسری در حال حاضر چگونه است؟/-چه کسانی برای ورود به استرالیا نیاز به اخذ مجوز ندارند؟/-اطلاعیه ایالت نیوسالت‌ولز در مورد اسپانسرشیپی ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اعلام ليست رشته‌های الویت‌دار برای ویزاهای کاری/-وضعیت ویزاهای نامزدی و همسری در حال حاضر چگونه است؟/-چه کسانی برای ورود به استرالیا نیاز به اخذ مجوز ندارند؟/-اطلاعیه ایالت نیوسالت‌ولز در مورد اسپانسرشیپی ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

03/09/2020  مهاجرت به استرالیا -اعلام ليست رشته‌های الویت‌دار برای ویزاهای کاری/-وضعیت ویزاهای نامزدی و همسری در حال حاضر چگونه است؟/-چه کسانی برای ورود به استرالیا نیاز به اخذ مجوز ندارند؟/-اطلاعیه ایالت نیوسالت‌ولز در مورد اسپانسرشیپی ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اعلام ليست رشته‌های الویت‌دار برای ویزاهای کاری

-وضعیت ویزاهای نامزدی و همسری در حال حاضر چگونه است؟

-چه کسانی برای ورود به استرالیا نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

-اطلاعیه ایالت نیوسالت‌ولز در مورد اسپانسرشیپی ویزاهای مهارتی و بیزینسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/