کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان

06/09/2020  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان