کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان

16/06/1399  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای آنکه دوست دارمت،اما ندارمت...شعری از سعید بیابانکی با صدای مهران ترکمان