حقوقی

مهاجرت به استرالیا -در خصوص راند ويزاهاي مهارتي ١٨٩/-شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-شرايط اسپانسري براي ويزاهاي والدين/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي پارتنر۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -در خصوص راند ويزاهاي مهارتي ١٨٩/-شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-شرايط اسپانسري براي ويزاهاي والدين/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي پارتنر۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

07/09/2020  مهاجرت به استرالیا -در خصوص راند ويزاهاي مهارتي ١٨٩/-شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-شرايط اسپانسري براي ويزاهاي والدين/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي پارتنر۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-در خصوص راند ويزاهاي مهارتي ١٨٩

-شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١

-شرايط اسپانسري براي ويزاهاي والدين

-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي پارتنر۸۸۸

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/