حقوقی

مهاجرت به استرالیا -چگونه شانس گرفتن ویزاهای همسری را تقویت کنید؟/-خبر خوب شروع صدور ویزاهای والدین و بررسی پرونده‌های همسری/-ظرفیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-آیا در صورت رد شدن ویزای گلوبال تلنت باز هم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -چگونه شانس گرفتن ویزاهای همسری را تقویت کنید؟/-خبر خوب شروع صدور ویزاهای والدین و بررسی پرونده‌های همسری/-ظرفیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-آیا در صورت رد شدن ویزای گلوبال تلنت باز هم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

10/09/2020  مهاجرت به استرالیا -چگونه شانس گرفتن ویزاهای همسری را تقویت کنید؟/-خبر خوب شروع صدور ویزاهای والدین و بررسی پرونده‌های همسری/-ظرفیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-آیا در صورت رد شدن ویزای گلوبال تلنت باز هم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-چگونه شانس گرفتن ویزاهای همسری را تقویت کنید؟

-خبر خوب شروع صدور ویزاهای والدین و بررسی پرونده‌های همسری

-ظرفیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی

-آیا در صورت رد شدن ویزای گلوبال تلنت باز هم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/