حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد ویزاهای بیزنسی سابکلاس ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد مشکلات گرفتن ویزا برای افراد فامیل دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله/-توضیحاتی در مورد شرایط تمدید ویزاهای بیزنسی ۱۸۸ و یا تبدیل به ویزاهای دیگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد ویزاهای بیزنسی سابکلاس ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد مشکلات گرفتن ویزا برای افراد فامیل دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله/-توضیحاتی در مورد شرایط تمدید ویزاهای بیزنسی ۱۸۸ و یا تبدیل به ویزاهای دیگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

14/09/2020  مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد ویزاهای بیزنسی سابکلاس ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد مشکلات گرفتن ویزا برای افراد فامیل دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله/-توضیحاتی در مورد شرایط تمدید ویزاهای بیزنسی ۱۸۸ و یا تبدیل به ویزاهای دیگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-خبر خیلی خوب در مورد ویزاهای بیزنسی سابکلاس ۱۸۸

-توضیحاتی در مورد مشکلات گرفتن ویزا برای افراد فامیل دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله

-توضیحاتی در مورد شرایط تمدید ویزاهای بیزنسی ۱۸۸ و یا تبدیل به ویزاهای دیگر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/