اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 104 -"زن بودن محدودیت نیست، یک موهبت است برای تغییر ایجاد کردن"/ گفتگو با خانم غزل بَحرانی نویسنده‌ی برابراندیش و فعال اجتماعی با محوریت زنان مقیم استرالیا شهر ملبورن/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 104 -"زن بودن محدودیت نیست، یک موهبت است برای تغییر ایجاد کردن"/ گفتگو با خانم غزل بَحرانی نویسنده‌ی برابراندیش و فعال اجتماعی با محوریت زنان مقیم استرالیا شهر ملبورن/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

14/09/2020  تریبون زنانه قسمت 104 -"زن بودن محدودیت نیست، یک موهبت است برای تغییر ایجاد کردن"/ گفتگو با خانم غزل بَحرانی نویسنده‌ی برابراندیش و فعال اجتماعی با محوریت زنان مقیم استرالیا شهر ملبورن/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 104

-"زن بودن محدودیت نیست، یک موهبت است برای تغییر ایجاد کردن"

گفتگو با خانم غزل بَحرانی نویسنده‌ی برابراندیش و فعال اجتماعی با محوریت زنان مقیم استرالیا شهر ملبورن

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

 

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane
----------------

اسپانسر: شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration