حقوقی

مهاجرت به استرالیا - شروع صدور ویزاهای بیزینسی و همسری/-اجازه ورود به استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-آخرین اطلاعات در مورد اسپانسر‌شیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - شروع صدور ویزاهای بیزینسی و همسری/-اجازه ورود به استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-آخرین اطلاعات در مورد اسپانسر‌شیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

17/09/2020  مهاجرت به استرالیا - شروع صدور ویزاهای بیزینسی و همسری/-اجازه ورود به استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-آخرین اطلاعات در مورد اسپانسر‌شیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- شروع صدور ویزاهای بیزینسی و همسری

-اجازه ورود به استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸

-آخرین اطلاعات در مورد اسپانسر‌شیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/