حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد تسهیلات جدید اداره مهاجرت برای دارندگان برخی از ویزاهای موقت /-امکان اقدام برای ویزای ۴۸۵ از خارج از کشور و برخی تخفیفات دیگر/-توضیحات کامل در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد شرایط اقدام برای ویزاهای ۸۸۷/-تخفیفاتی که اداره ی مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ در نظر گرفته است/-اطلاعات مربوط به تسهیلات در نظر گرفته برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله SHEV همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد تسهیلات جدید اداره مهاجرت برای دارندگان  برخی از ویزاهای موقت /-امکان اقدام برای ویزای ۴۸۵ از خارج از کشور و برخی تخفیفات دیگر/-توضیحات کامل در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد شرایط اقدام برای ویزاهای ۸۸۷/-تخفیفاتی که اداره ی مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ در نظر گرفته است/-اطلاعات مربوط به تسهیلات در نظر گرفته برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله SHEV  همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

21/09/2020  مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد تسهیلات جدید اداره مهاجرت برای دارندگان برخی از ویزاهای موقت /-امکان اقدام برای ویزای ۴۸۵ از خارج از کشور و برخی تخفیفات دیگر/-توضیحات کامل در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد شرایط اقدام برای ویزاهای ۸۸۷/-تخفیفاتی که اداره ی مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ در نظر گرفته است/-اطلاعات مربوط به تسهیلات در نظر گرفته برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله SHEV همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری


مهاجرت به استرالیا

-خبرهای خوب در مورد تسهیلات جدید اداره مهاجرت برای دارندگان برخی از ویزاهای موقت 

-امکان اقدام برای ویزای ۴۸۵ از خارج از کشور و برخی تخفیفات دیگر

-توضیحات کامل در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد شرایط اقدام برای ویزاهای ۸۸۷

-تخفیفاتی که اداره ی مهاجرت برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸ در نظر گرفته است

-اطلاعات مربوط به تسهیلات در نظر گرفته برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله SHEV

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/