حقوقی

مهاجرت به استرالیا -شروع صدور ویزاهای مهارتی خارج از کشور/-تغییر آزمون شهروندی و اطلاعاتی در این رابطه/-مروری بر تخفیف‌های اعلام شده اداره مهاجرت برای بعضی ویزاهای موقت /-برای گرفتن ویزای ۱۸۸ آیا می‌توان خانه‌ی وقفی را جزء دارایی حساب کرد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -شروع صدور ویزاهای مهارتی خارج از کشور/-تغییر آزمون شهروندی و اطلاعاتی در این رابطه/-مروری بر تخفیف‌های اعلام شده اداره مهاجرت برای بعضی ویزاهای موقت /-برای گرفتن ویزای ۱۸۸ آیا می‌توان خانه‌ی وقفی را جزء دارایی حساب کرد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

24/09/2020  مهاجرت به استرالیا -شروع صدور ویزاهای مهارتی خارج از کشور/-تغییر آزمون شهروندی و اطلاعاتی در این رابطه/-مروری بر تخفیف‌های اعلام شده اداره مهاجرت برای بعضی ویزاهای موقت /-برای گرفتن ویزای ۱۸۸ آیا می‌توان خانه‌ی وقفی را جزء دارایی حساب کرد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-شروع صدور ویزاهای مهارتی خارج از کشور

-تغییر آزمون شهروندی و اطلاعاتی در این رابطه

-مروری بر تخفیف‌های اعلام شده اداره مهاجرت برای بعضی ویزاهای موقت 

-برای گرفتن ویزای ۱۸۸ آیا می‌توان خانه‌ی وقفی را جزء دارایی حساب کرد؟ 

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/