حقوقی

شرایط جدید ویزاهای دانشجویی استرالیا، یکی از پرطرفدارترین و شایع‌ترین ویزاهای این کشور/ همراه با کارشناس مهاجرت خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

شرایط جدید ویزاهای دانشجویی استرالیا، یکی از پرطرفدارترین و شایع‌ترین ویزاهای این کشور/ همراه با کارشناس مهاجرت خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

26/09/2020  شرایط جدید ویزاهای دانشجویی استرالیا، یکی از پرطرفدارترین و شایع‌ترین ویزاهای این کشور/ همراه با کارشناس مهاجرت خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


شرایط جدید ویزاهای دانشجویی استرالیا، یکی از پرطرفدارترین و شایع‌ترین ویزاهای این کشور

 همراه با کارشناس مهاجرت خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

ویزای دانشجویی چیست و چه کسانی می‌توانند اقدام کنند؟
شرایط اصلی برای اقدام ویزای دانشجویی چیست؟
آیا داشتن نمره زبان الزامی است؟
آیا دانشجویان اجازه‌ی کار دارند؟
آیا می‌توانند همسر و فرزندان خود را در ویزایشان اضافه کنند؟ دلایل اصلی رد شدن ویزاهای دانشجویی چه مواردی هستند؟
با دارا بودن شرایط ویزای دانشجویی استرالیا پس از چه مدتی می‌توان اقدام به اقامت دائم نمود؟