حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد صدور تقریبا همه نوع ویزاهای افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده بودند شامل بیزنسی، مهارتی، همسری و دانشجویی/-توضیحاتی در مورد تسهیلات کرونا برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله موقت پناهندگی و زمان اقدام به ویزای دوم/-بررسی تعداد درخواست کنندگان ویزاها مهارتی موجود (EOI) در سیستم اداره مهاجرت تا ماه سپتامبر و تاثیر آن بر امتیاز لازم جهت گرفتندعوتنامه/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد صدور تقریبا همه نوع ویزاهای افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده بودند شامل بیزنسی، مهارتی، همسری و دانشجویی/-توضیحاتی در مورد تسهیلات کرونا برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله موقت پناهندگی و زمان اقدام به ویزای دوم/-بررسی تعداد درخواست کنندگان ویزاها مهارتی موجود (EOI) در سیستم اداره مهاجرت تا ماه سپتامبر و تاثیر آن بر امتیاز لازم جهت گرفتندعوتنامه/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

28/09/2020  مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب در مورد صدور تقریبا همه نوع ویزاهای افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده بودند شامل بیزنسی، مهارتی، همسری و دانشجویی/-توضیحاتی در مورد تسهیلات کرونا برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله موقت پناهندگی و زمان اقدام به ویزای دوم/-بررسی تعداد درخواست کنندگان ویزاها مهارتی موجود (EOI) در سیستم اداره مهاجرت تا ماه سپتامبر و تاثیر آن بر امتیاز لازم جهت گرفتندعوتنامه/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-خبر خیلی خوب در مورد صدور تقریبا همه نوع ویزاهای افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده بودند شامل بیزنسی، مهارتی، همسری و دانشجویی

-توضیحاتی در مورد تسهیلات کرونا برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله موقت پناهندگی و زمان اقدام به ویزای دوم

-بررسی تعداد درخواست کنندگان ویزاها مهارتی موجود (EOI) در سیستم اداره مهاجرت تا ماه سپتامبر و تاثیر آن بر امتیاز لازم جهت گرفتندعوتنامه

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/