حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد دعوی حقوقی DBE 17 برای کسانی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت بودند /-آیا اعتبار ارزیابی مدارک برای ویزاهای مهارتی بخاطر کوئید ۱۹ تمدید می‌شود؟ /-چگونه می‌توانم پروند‌ه‌ی مهاجرتی خود را از کنترل فرد دیگر خارج کنم؟/-آخرین اخبار در مورد وضعیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد دعوی حقوقی DBE 17 برای کسانی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت بودند /-آیا اعتبار ارزیابی مدارک برای ویزاهای مهارتی بخاطر کوئید ۱۹ تمدید می‌شود؟ /-چگونه می‌توانم پروند‌ه‌ی مهاجرتی خود را از کنترل فرد دیگر خارج کنم؟/-آخرین اخبار در مورد وضعیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

01/10/2020  مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد دعوی حقوقی DBE 17 برای کسانی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت بودند /-آیا اعتبار ارزیابی مدارک برای ویزاهای مهارتی بخاطر کوئید ۱۹ تمدید می‌شود؟ /-چگونه می‌توانم پروند‌ه‌ی مهاجرتی خود را از کنترل فرد دیگر خارج کنم؟/-آخرین اخبار در مورد وضعیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-اطلاعات مهمی در مورد دعوی حقوقی DBE 17 برای کسانی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت بودند 

-آیا اعتبار ارزیابی مدارک برای ویزاهای مهارتی بخاطر کوئید ۱۹ تمدید می‌شود؟ 

-چگونه می‌توانم پروند‌ه‌ی مهاجرتی خود را از کنترل فرد دیگر خارج کنم؟

-آخرین اخبار در مورد وضعیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی و بیزینسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/