حقوقی

مهاجرت به استرالیا - سه برابر شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای گلوبال تلنت /-افزایش چشم‌گیر ظرفیت صدور ویزاهای همسری از ۴۰ هزار نفر به بالای ۷۰ هزار نفر /-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بیزینسی در سال مالی جاری/-وضعیت احتمالی نامطلوب برای ویزاهای مهارتی در سال مالی جدید /-عدم تغییر ظرفیت پذیرش کلی مهاجر در سال مالی جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - سه برابر شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای گلوبال تلنت /-افزایش چشم‌گیر ظرفیت صدور ویزاهای همسری از ۴۰ هزار نفر به بالای ۷۰ هزار نفر /-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بیزینسی در سال مالی جاری/-وضعیت احتمالی نامطلوب برای ویزاهای مهارتی در سال مالی جدید /-عدم تغییر ظرفیت پذیرش کلی مهاجر در سال مالی جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

08/10/2020  مهاجرت به استرالیا - سه برابر شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای گلوبال تلنت /-افزایش چشم‌گیر ظرفیت صدور ویزاهای همسری از ۴۰ هزار نفر به بالای ۷۰ هزار نفر /-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بیزینسی در سال مالی جاری/-وضعیت احتمالی نامطلوب برای ویزاهای مهارتی در سال مالی جدید /-عدم تغییر ظرفیت پذیرش کلی مهاجر در سال مالی جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- سه برابر شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای گلوبال تلنت 

-افزایش چشم‌گیر ظرفیت صدور ویزاهای همسری از ۴۰ هزار نفر به بالای ۷۰ هزار نفر 

-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بیزینسی در سال مالی جاری

-وضعیت احتمالی نامطلوب برای ویزاهای مهارتی در سال مالی جدید 

-عدم تغییر ظرفیت پذیرش کلی مهاجر در سال مالی جاری

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/