حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی تاثیرات مثبت و منفی بودجه پیشنهادی دولت بر روی روند مهاجرت استرالیا در سال مالی کنونی/-خبر خوب در مورد ویزاهای گلوبال تلنت و ویزاهای همسری/-خبر خوب در مورد امکان گرفتن ویزای دایم استرالیا برای همه سیتیزنهای نیوزلند ساکن استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی تاثیرات مثبت و منفی بودجه پیشنهادی دولت بر روی روند مهاجرت استرالیا در سال مالی کنونی/-خبر خوب در مورد ویزاهای گلوبال تلنت و ویزاهای همسری/-خبر خوب در مورد امکان گرفتن ویزای دایم استرالیا برای همه سیتیزنهای نیوزلند ساکن استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

12/10/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی تاثیرات مثبت و منفی بودجه پیشنهادی دولت بر روی روند مهاجرت استرالیا در سال مالی کنونی/-خبر خوب در مورد ویزاهای گلوبال تلنت و ویزاهای همسری/-خبر خوب در مورد امکان گرفتن ویزای دایم استرالیا برای همه سیتیزنهای نیوزلند ساکن استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 -بررسی تاثیرات مثبت و منفی بودجه پیشنهادی دولت بر روی روند مهاجرت استرالیا درسال مالی کنونی

-خبر خوب در مورد ویزاهای گلوبال تلنت و ویزاهای همسری

-خبر خوب در مورد امکان گرفتن ویزای دائم استرالیا برای همه سیتیزنهای نیوزلند ساکن استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/