اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 107 -گفتگو با خانم الهه منافی- دستیاری داستان نویس مقیم استرالیا- سیدنی/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 107 -گفتگو با خانم الهه منافی- دستیاری داستان نویس مقیم استرالیا- سیدنی/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

13/10/2020  تریبون زنانه قسمت 107 -گفتگو با خانم الهه منافی- دستیاری داستان نویس مقیم استرالیا- سیدنی/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 107

گفتگو با خانم الهه منافی- دستیاری داستان نویس مقیم استرالیا- سیدنی

زندگی برای من شکلی از یک شوخی بزرگ است و زندگی در بحران طنز خاص خودش را دارد حتی اگر مثل کرونای امروز با مرگ شروع شود و کمبود یا مثل سالهای شصت با کمبود شروع شود و مرگ . زندگی است که حرف آخر را می زند. بگذارید این شکل زندگی را خودم برایتان بخوانم .

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

 

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane
----------------

اسپانسر: شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration