علمی ، فن آوری

چهره های علمی استرالیا -تحول در درمان سرطان پوست، گفتگو با آقای دکتر پویا فریدی پژوهشگر دانشگاه موناش در ملبورن-استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

چهره های علمی استرالیا -تحول در درمان سرطان پوست، گفتگو با آقای دکتر پویا فریدی پژوهشگر دانشگاه موناش در ملبورن-استرالیا  / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

25/07/1399  چهره های علمی استرالیا -تحول در درمان سرطان پوست، گفتگو با آقای دکتر پویا فریدی پژوهشگر دانشگاه موناش در ملبورن-استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


چهره های علمی استرالیا

-تحول در درمان سرطان پوست، گفتگو با آقای دکتر پویا فریدی پژوهشگر دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا

استرالیا یکی از بالاترین میزان موارد ابتلا به نوعی سرطان پوست موسوم به ملانوما در جهان را دارا است تا آنجا که برخی از ملانوما با عبارت «سرطان ملی استرالیا» نام می برند.

علی رغم پیشرفت های قابل توجه پزشکی در درمان ملانوما، هر پنج ساعت یک استرالیایی به دلیل عدم درمان موثر، جان خود را به دلیل ابتلا به این نوع سرطان از دست می دهد.

 پژوهش اخیرآقای دکتر فریدی درباره ملانوما یا سرطان پوست، به تازگی در ژورنال رسمی انجمن پژوهش های مربوط به سرطان در ایالات متحده آمریکا چاپ شده است.

موضوع گفتگو:

-چرا ملانوما به عنوان یکی از خطرناکترین سرطانها شناخته شده؟
-در حال حاضر برای درمان ملانوما چه درمان هایی وجود داره؟
-پژوهش اخیربر روی ملانوما
-آیا این روش برای سایر سرطان ها هم میتواند کار برد داشته باشد؟

 رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده