اجتماعی

بررسی آسیب های قمار در بین پناهجویان و مهاجرین/ گفتگوب با خانم غزل ذره عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید./رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 بررسی آسیب های قمار در بین پناهجویان و مهاجرین/ گفتگوب با خانم غزل ذره عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید./رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

17/10/2020   بررسی آسیب های قمار در بین پناهجویان و مهاجرین/ گفتگوب با خانم غزل ذره عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید./رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


 بررسی آسیب های "قمار" در بین پناهجویان و مهاجرین استرالیا

گفتگو با خانم غزل ذره،عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید.

اعتیاد به قمار یکی از رفتارهای مخرب انسان است که با توهم رسیدن به پول زیاد بدون زحمت انجام می شود اما به زودی به ورشکستگی مالی می انجامد. فرقی نمی کند به چه روشی قمار کنید، داستان های موفقیت همیشه کوتاه مدت یا رویایی بیش نیستند.

از همین رو گفتگوی را با خانم غزل ذره،عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health در خصوص آسیب های اجتماعی قمار در بین خانواده های پناهجویان و مهاجرین و چگونگی حمایت این خانواده ها انجام داده ایم. 

-توضیحاتی در خصوص پرژه سازمان MCWH در خصوص قمار
-قمار چیست و چه مشکلاتی به همراه داره؟
-چرا علاقمندی به قمار در میان پناهجویان و مهاجرین زیاد است؟
-بررسی افزایش قمار آنلاین با وجود محدودیت های کرونا
-سازمان MCWH چگونه به قربانیان این مسئله کمک می کند؟

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید :

https://www.mcwh.com.au/