حقوقی

مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی مهم در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ در ایالت‌های مختلف استرالیا/- بازگرداندن هزینه‌ی پرداخت شده‌ی ویزا برای دارندگان ویزای نامزدی و ویزیتور که نتوانستند بدلیل محدودیت‌های سفر کوید ۱۹ وارد استرالیا شوند./- بررسی بودجه‌ی اعلام شده برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱/- شرایط ویزای ۱۹۰ ویکتوریا برای دارندگان مدرک دکتری/- شرط نمره‌ی زبان برای ویزای پارتنر ویزا از چه زمانی اجرایی می‌شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی مهم در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ در ایالت‌های مختلف استرالیا/- بازگرداندن هزینه‌ی پرداخت شده‌ی ویزا برای دارندگان ویزای نامزدی و ویزیتور که نتوانستند بدلیل محدودیت‌های سفر کوید ۱۹ وارد استرالیا شوند./- بررسی بودجه‌ی اعلام شده برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱/- شرایط ویزای ۱۹۰ ویکتوریا برای دارندگان مدرک دکتری/- شرط نمره‌ی زبان برای ویزای پارتنر ویزا از چه زمانی اجرایی می‌شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

19/10/2020  مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی مهم در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ در ایالت‌های مختلف استرالیا/- بازگرداندن هزینه‌ی پرداخت شده‌ی ویزا برای دارندگان ویزای نامزدی و ویزیتور که نتوانستند بدلیل محدودیت‌های سفر کوید ۱۹ وارد استرالیا شوند./- بررسی بودجه‌ی اعلام شده برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱/- شرایط ویزای ۱۹۰ ویکتوریا برای دارندگان مدرک دکتری/- شرط نمره‌ی زبان برای ویزای پارتنر ویزا از چه زمانی اجرایی می‌شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- اطلاعاتی مهم در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ در ایالت‌های مختلف استرالیا

- بازگرداندن هزینه‌ی پرداخت شده‌ی ویزا برای دارندگان َویزای نامزدی و ویزیتور که نتوانستند بدلیل محدودیت‌های سفر کوید ۱۹ وارد استرالیا شوند.

- بررسی بودجه‌ی اعلام شده برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

- شرایط ویزای ۱۹۰ ویکتوریا برای دارندگان مدرک دکتری

- شرط نمره‌ی زبان برای ویزای پارتنر ویزا از چه زمانی اجرایی می‌شود؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیونشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/