ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 115- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 115- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

21/10/2020  در قلمرو ورزش قسمت 115- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 115-

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا /

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-تحلیل گرند فینال پیش رو فوتبال استرالیایی(فوتی)

-چرا لیگ برتر فوتبال ایران به عقب افتاد؟

-نتایج لیگ برتر فوتبال مردان و زنان افغانستان

-ابتلای رونالدو به بیماری کووید 19 پیش از آغاز لیگ قهرمانان اروپا