حقوقی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی /-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار پلیس چک برای ویزاهای استرالیا /-آیا دارنده ویزای ۴۸۹ با داشتن شغل رانندگی تاکسی می‌تواند برای ویزای ۸۸۷ اقدام کند؟ /-اطلاعات تکمیلی در رابطه با امتحان زبان برای ویزاهای همسری /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی /-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار پلیس چک برای ویزاهای استرالیا /-آیا دارنده ویزای ۴۸۹ با داشتن شغل رانندگی تاکسی می‌تواند برای ویزای ۸۸۷ اقدام کند؟ /-اطلاعات تکمیلی در رابطه با امتحان زبان برای ویزاهای همسری /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

21/10/2020  مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی /-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار پلیس چک برای ویزاهای استرالیا /-آیا دارنده ویزای ۴۸۹ با داشتن شغل رانندگی تاکسی می‌تواند برای ویزای ۸۸۷ اقدام کند؟ /-اطلاعات تکمیلی در رابطه با امتحان زبان برای ویزاهای همسری /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی 

-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار پلیس چک برای ویزاهای استرالیا 

-آیا دارنده ویزای ۴۸۹ با داشتن شغل رانندگی تاکسی می‌تواند برای ویزای ۸۸۷ اقدام کند؟ 

-اطلاعات تکمیلی در رابطه با امتحان زبان برای ویزاهای همسری 

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/