حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی دستور اخیر وزیر مهاجرت برای اولویت بندی بررسی ویزاهای مهارتی و بیزنسی/-احتمال زیاد گرفتن دعوتنامه ویزای ۴۹۱ مهارتی در صورت داشتن اسپانسر فامیلی در مناطق رجیونال/-آیا فرد می‌تواند به عنوان خویش کارفرما خود را برای ویزای کاری اسپانسر کند؟ /-آیا مدیکر شامل افرادی که برای ویزاهای والدین اقدام کرده‌اند می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی دستور اخیر وزیر مهاجرت برای اولویت بندی بررسی ویزاهای مهارتی و بیزنسی/-احتمال زیاد گرفتن دعوتنامه ویزای ۴۹۱ مهارتی در صورت داشتن اسپانسر فامیلی در مناطق رجیونال/-آیا فرد می‌تواند به عنوان خویش کارفرما خود را برای ویزای کاری اسپانسر کند؟ /-آیا مدیکر شامل افرادی که برای ویزاهای والدین اقدام کرده‌اند می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

26/10/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی دستور اخیر وزیر مهاجرت برای اولویت بندی بررسی ویزاهای مهارتی و بیزنسی/-احتمال زیاد گرفتن دعوتنامه ویزای ۴۹۱ مهارتی در صورت داشتن اسپانسر فامیلی در مناطق رجیونال/-آیا فرد می‌تواند به عنوان خویش کارفرما خود را برای ویزای کاری اسپانسر کند؟ /-آیا مدیکر شامل افرادی که برای ویزاهای والدین اقدام کرده‌اند می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-بررسی دستور اخیر وزیر مهاجرت برای اولویت بندی بررسی ویزاهای مهارتی و بیزنسی

-احتمال زیاد گرفتن دعوتنامه ویزای ۴۹۱ مهارتی در صورت داشتن اسپانسر فامیلی در مناطق رجیونال

-آیا فرد می‌تواند به عنوان خویش کارفرما خود را برای ویزای کاری اسپانسر کند؟ 

-آیا مدیکر شامل افرادی که برای ویزاهای والدین اقدام کرده‌اند می‌شود؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/