حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند ۱۱ سپتامبر ویزاهای مهارتی و پیش‌بینی وضعیت ویزاهای ۱۸۹ در سال جاری/-شروع صدور ویزاهای مهارتی ۴۹۱ و ۴۸۹ برای متقاضیان خارج از کشور /-اطلاعات تکمیلی در مورد ویزاهای همسری در سال جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند ۱۱ سپتامبر ویزاهای مهارتی و پیش‌بینی وضعیت ویزاهای ۱۸۹ در سال جاری/-شروع صدور ویزاهای مهارتی ۴۹۱ و ۴۸۹ برای متقاضیان خارج از کشور /-اطلاعات تکمیلی در مورد ویزاهای همسری در سال جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

28/10/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند ۱۱ سپتامبر ویزاهای مهارتی و پیش‌بینی وضعیت ویزاهای ۱۸۹ در سال جاری/-شروع صدور ویزاهای مهارتی ۴۹۱ و ۴۸۹ برای متقاضیان خارج از کشور /-اطلاعات تکمیلی در مورد ویزاهای همسری در سال جاری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-بررسی نتایج راند ۱۱ سپتامبر ویزاهای مهارتی و پیش‌بینی وضعیت ویزاهای ۱۸۹ در سال جاری

-شروع صدور ویزاهای مهارتی ۴۹۱ و ۴۸۹ برای متقاضیان خارج از کشور 

-اطلاعات تکمیلی در مورد ویزاهای همسری در سال جاری

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/