کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی

11/08/1399  دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی