کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی

01/11/2020  دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/غزلی از حافظ...ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست/ با صدای مسعود حاتمی