حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات جامع در مورد ويزاي داما (DAMA/-آيا محدوديتهاي كويد ١٩ بر روند رسيدگي ويزاهاي مهارتي تاثير دارد؟/-امكان تبديل ويزاهاي پنج ساله SHEV به ويزاهاي ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات جامع در مورد ويزاي داما (DAMA/-آيا محدوديتهاي كويد ١٩ بر روند رسيدگي ويزاهاي مهارتي تاثير دارد؟/-امكان تبديل ويزاهاي پنج ساله SHEV به ويزاهاي ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

02/11/2020  مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات جامع در مورد ويزاي داما (DAMA/-آيا محدوديتهاي كويد ١٩ بر روند رسيدگي ويزاهاي مهارتي تاثير دارد؟/-امكان تبديل ويزاهاي پنج ساله SHEV به ويزاهاي ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-اطلاعات جامع در مورد ويزاي داما (DAMA

-آيا محدوديتهاي كويد ١٩ بر روند رسيدگي ويزاهاي مهارتي تاثير دارد؟

-امكان تبديل ويزاهاي پنج ساله SHEV به ويزاهاي ديگر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/