حقوقی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-تصویب دسترسی سازمان مالیاتی استرالیا ATO به اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان هر نوع ویزایی/-با چه رشته‌هایی می‌توان برای ویزای گلوبال‌تلنت اقدام کرد؟/-بررسی شرط سنی برای متقاضیان اصلی ویزاهای بیزینسی و فرزندانشان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-تصویب دسترسی سازمان مالیاتی استرالیا ATO به اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان هر نوع ویزایی/-با چه رشته‌هایی می‌توان برای ویزای گلوبال‌تلنت اقدام کرد؟/-بررسی شرط سنی برای متقاضیان اصلی ویزاهای بیزینسی و فرزندانشان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

04/11/2020  مهاجرت به استرالیا -وضعیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-تصویب دسترسی سازمان مالیاتی استرالیا ATO به اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان هر نوع ویزایی/-با چه رشته‌هایی می‌توان برای ویزای گلوبال‌تلنت اقدام کرد؟/-بررسی شرط سنی برای متقاضیان اصلی ویزاهای بیزینسی و فرزندانشان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-وضعیت ایالت‌های مختلف برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی

-تصویب دسترسی سازمان مالیاتی استرالیا ATO به اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان هر نوع ویزایی

-با چه رشته‌هایی می‌توان برای ویزای گلوبال‌تلنت اقدام کرد؟

-بررسی شرط سنی برای متقاضیان اصلی ویزاهای بیزینسی و فرزندانشان

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/