اجتماعی

اقامت دائم پناهندگانی را که چندین سال است در استرالیا بلاتکلیف هستند صادر کنید./گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم آزاده عضو فعال گروه حاميان پناهندگان در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

اقامت دائم پناهندگانی را که چندین سال است در استرالیا بلاتکلیف هستند صادر کنید./گفتگو اختصاصی رادیو نشاط  با خانم آزاده عضو  فعال گروه حاميان پناهندگان در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

06/11/2020  اقامت دائم پناهندگانی را که چندین سال است در استرالیا بلاتکلیف هستند صادر کنید./گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم آزاده عضو فعال گروه حاميان پناهندگان در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی


اقامت دائم پناهندگانی را که چندین سال است در استرالیا بلاتکلیف هستند صادر کنید.

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم آزاده عضو فعال گروه حاميان پناهندگان در استرالیا

رادیونشاط..ناهید امامی

-توضیحات در خصوص گروه حامی پناهندگان استرالیا

-با توجه به وضعیت اقامتی پناهندگان ساکن در استرالیا، سرنوشت فرزندان این خانواده ها مثل رفتن به دانشگاه (با اینکه برخی از آنها جزو دانش آموزان نابغه نیز هستند)چه خواهد شد؟

-همسر و یا فرزندان برخی از پناهندگان ساکن استرالیا پس از گذشت حدود 10 سال هنوز اجازه پیوستن به خانواده هایشان را ندارند.

- گروه حامی پناهندگان چه راهکارهای را برای خروج از این وضعیت به دولت استرالیا پیشنهاد داده است؟

-با توجه به نداشتن اقامت دائم و عدم برخورداری از امتیازات درمانی اگر مشکل معیشتی یا پزشکی رخ دهد، چه راه حلی برای این پناهندگان وجود دارد؟

 

کلیک کنید..جمع آوری امضا/به پناهندگان ساکن استرالیا اقامت دائم بدهید

 

از سوی انجمن زنان ایرانی در استرالیا و برخی دیگر از شخصیت های حقوق بشری دادخواستی با مضمون حمایت از پناهندگانی که سالهاست در استرالیا بلاتکلیف بوده و با مشکلات عدیده ای روبرو هستند تنظیم شده که برای جمع آوری امضا و ارسال به آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به اجرا گذاشته شده است.

تنظیم کنندگان این دادخواست از کلیه جوامع شهروند استرالیا از هر ملیتی درخواست می نماید تا در حمایت از این پناهندگان به امضا کنندگان و حامیان حقوق بشر بپیوندند.

 

برای امضا دادخواست کلیک کنید

Tina Hosseini (Iranian Women's Association) started this petition to The Hon Scott Morrison (Prime Minister) and