حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج دعوتنامه‌های راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-چه کسانی توانایی انجام ازدواج رسمی بین زوجین در استرالیا را دارند؟ /-آیا به تعویق انداختن تحصیل در صورت صادر نشدن ویزای تحصیلی تاثیر منفی بر صدور ویزای تحصیلی دارد یا بهتر هست که به صورت آنلاین شروع به تحصیل کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج دعوتنامه‌های راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-چه کسانی توانایی انجام ازدواج رسمی بین زوجین در استرالیا را دارند؟ /-آیا به تعویق انداختن تحصیل در صورت صادر نشدن ویزای تحصیلی تاثیر منفی بر صدور ویزای تحصیلی دارد یا بهتر هست که به صورت آنلاین شروع به تحصیل کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

09/11/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج دعوتنامه‌های راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-چه کسانی توانایی انجام ازدواج رسمی بین زوجین در استرالیا را دارند؟ /-آیا به تعویق انداختن تحصیل در صورت صادر نشدن ویزای تحصیلی تاثیر منفی بر صدور ویزای تحصیلی دارد یا بهتر هست که به صورت آنلاین شروع به تحصیل کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-بررسی نتایج دعوتنامه‌های راند اکتبر ویزاهای مهارتی 

-چه کسانی توانایی انجام ازدواج رسمی بین زوجین در استرالیا را دارند؟ 

-آیا به تعویق انداختن تحصیل در صورت صادر نشدن ویزای تحصیلی تاثیر منفی بر صدور ویزای تحصیلی دارد یا بهتر هست که به صورت آنلاین شروع به تحصیل کرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/