اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 111 -موضوع گفتگو: نصب تندیسی از کوروش بزرگ در 20 اکتبر 1994 در پارک المپیک سیدنی به همت تنی چند از اعضا گروه مهرگان/ تاثیرات بیماری کرونا بر سطح سلامت و روان کودکان همراه با خانم دکتر مهرآور مرزبانی روان‌شناس و محقق گات‌ها در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 111 -موضوع گفتگو: نصب تندیسی از کوروش بزرگ در 20 اکتبر 1994 در پارک المپیک سیدنی به همت تنی چند از اعضا گروه مهرگان/ تاثیرات بیماری کرونا بر سطح سلامت و روان کودکان همراه با خانم دکتر مهرآور مرزبانی روان‌شناس و محقق گات‌ها در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

10/11/2020  تریبون زنانه قسمت 111 -موضوع گفتگو: نصب تندیسی از کوروش بزرگ در 20 اکتبر 1994 در پارک المپیک سیدنی به همت تنی چند از اعضا گروه مهرگان/ تاثیرات بیماری کرونا بر سطح سلامت و روان کودکان همراه با خانم دکتر مهرآور مرزبانی روان‌شناس و محقق گات‌ها در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 111

-موضوع گفتگو: نصب تندیسی از کوروش بزرگ در 20 اکتبر 1994 در پارک المپیک سیدنی به همت تنی چند از اعضا گروه مهرگان

تاثیرات بیماری کرونا بر سطح سلامت و روان کودکان

همراه با خانم دکتر مهرآور مرزبانی روان‌شناس و محقق گات‌ها در سیدنی استرالیا

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

 

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane