فرهنگ وهنر

گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با "سهیل سوزنی" صدا پیشه و بازیگر نام آشنای نمایشنامه شهر قصه اثر بیژن مفید/ رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط  با "سهیل سوزنی" صدا پیشه و بازیگر نام آشنای نمایشنامه شهر قصه اثر بیژن مفید/ رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

23/08/1399  گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با "سهیل سوزنی" صدا پیشه و بازیگر نام آشنای نمایشنامه شهر قصه اثر بیژن مفید/ رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با "سهیل سوزنی" صدا پیشه و بازیگر نام آشنای نمایشنامه شهر قصه اثر بیژن مفید

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

داستان شهر قصه

قصه گوی شهر قصه (پروانه معصومی) داستان فیلی (محمد مغیلان) را بازگو می کند که به عنوان جانوری غریبه وارد شهر قصه می شود و توجه همة حیوان ها را برمی انگیزد. روباه ( ناصر آقایی) و میمون (فردوس کاویانی) و خر (مجید مظفری) و شتر (محمد ابهری) و بز (جمشید لایق) و سگ (مهدی منتظر) و طوطی (سهیل سوزنی)با طرح نقشه ای در اندازه و جای خرطوم، عاج و سایر اعضای بدن فیل تغییراتی می دهند و سرانجام برای حفظ زیبایی و تعادل آنها را به یغما می برند. عاقبت فیل متوجه می شود که با خوش باوری ظاهر و حتی هویت خود را از دست داده است. عاقبت......

برای دیدن شهر قصه اجرای اصلی کلیک کنید