حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-جريمه‌ی ٢٦٦٤$ دلاري براي وارد كردن اطلاعات اشتباه در فرم Declaration ورود به استراليا/-افزايش هزينه‌ی اپليكيشن دادگاه فدرال استراليا/-اعلام وضعيت اقدام براي ويزاهاي توريستي در شرايط كنوني/-زمان رسيدگي به پرونده هاي پارتنر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-جريمه‌ی ٢٦٦٤$ دلاري براي وارد كردن اطلاعات اشتباه در فرم  Declaration ورود به استراليا/-افزايش هزينه‌ی اپليكيشن دادگاه فدرال استراليا/-اعلام وضعيت اقدام براي ويزاهاي توريستي در شرايط كنوني/-زمان رسيدگي به پرونده هاي پارتنر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

16/11/2020  مهاجرت به استرالیا /-جريمه‌ی ٢٦٦٤$ دلاري براي وارد كردن اطلاعات اشتباه در فرم Declaration ورود به استراليا/-افزايش هزينه‌ی اپليكيشن دادگاه فدرال استراليا/-اعلام وضعيت اقدام براي ويزاهاي توريستي در شرايط كنوني/-زمان رسيدگي به پرونده هاي پارتنر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-جريمه‌ی ٢٦٦٤$ دلاري براي وارد كردن اطلاعات اشتباه در فرم Declaration ورود به استراليا

-افزايش هزينه‌ی اپليكيشن دادگاه فدرال استراليا

-اعلام وضعيت اقدام براي ويزاهاي توريستي در شرايط كنوني

-زمان رسيدگي به پرونده هاي پارتنر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/