اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 112 -موضوع گفتگو: یوگا و تاثیراتش در ابعاد مختلف وجود/همراه با خانم نازی آقایی مربی رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران و مدرک بین المللی Yoga Alliance در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 112 -موضوع گفتگو: یوگا و تاثیراتش در ابعاد مختلف وجود/همراه با خانم نازی آقایی مربی رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران و مدرک بین المللی Yoga Alliance در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

18/11/2020  تریبون زنانه قسمت 112 -موضوع گفتگو: یوگا و تاثیراتش در ابعاد مختلف وجود/همراه با خانم نازی آقایی مربی رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران و مدرک بین المللی Yoga Alliance در سیدنی استرالیا/تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 112 -

موضوع گفتگو: یوگا و تاثیراتش در ابعاد مختلف وجود

همراه با خانم نازی آقایی مربی رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران و مدرک بین المللی Yoga Alliance در سیدنی استرالیا

در کتاب بگهوت گیتا از یوگا چنین تعریف شده است:
«یوگا سفری از خود به خویشتن از طریق خویش است.» 

در این برنامه با هم مدیتیشن درک کالبد درونی رو انجام خواهیم داد!

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane