حقوقی

مهاجرت به استرالیا -توضیحاتی در مورد چگونگی تبدیل ویزاهای نامزدی به ویزاهای همسری قبل از صدور ویزای نامزدی و مزایای آن/-آیا امکان تمدید ویزاهای بریجینگ B برای افرادی که در خارج از استرالیا هستند وجود دارد؟/-ادغام دو نوع ویزاهای مختلف تلنت سابکلاس ۱۲۴ و ۸۵۸ در یکدیگر/-افزایش چند برابری هزینه اقدام برای دادگاه های فدرال موارد مهاجرتی از اول ژانویه ۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -توضیحاتی در مورد چگونگی تبدیل ویزاهای نامزدی به ویزاهای همسری قبل از صدور ویزای نامزدی و مزایای آن/-آیا امکان تمدید ویزاهای بریجینگ B برای افرادی که در خارج از استرالیا هستند وجود دارد؟/-ادغام دو نوع ویزاهای مختلف تلنت سابکلاس ۱۲۴ و ۸۵۸ در یکدیگر/-افزایش چند برابری هزینه اقدام برای دادگاه های فدرال موارد مهاجرتی از اول ژانویه ۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

23/11/2020  مهاجرت به استرالیا -توضیحاتی در مورد چگونگی تبدیل ویزاهای نامزدی به ویزاهای همسری قبل از صدور ویزای نامزدی و مزایای آن/-آیا امکان تمدید ویزاهای بریجینگ B برای افرادی که در خارج از استرالیا هستند وجود دارد؟/-ادغام دو نوع ویزاهای مختلف تلنت سابکلاس ۱۲۴ و ۸۵۸ در یکدیگر/-افزایش چند برابری هزینه اقدام برای دادگاه های فدرال موارد مهاجرتی از اول ژانویه ۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

توضیحاتی در مورد چگونگی تبدیل ویزاهای نامزدی به ویزاهای همسری قبل از صدور ویزای نامزدی و مزایای آن

-آیا امکان تمدید ویزاهای بریجینگ B برای افرادی که در خارج از استرالیا هستند وجود دارد؟

-ادغام دو نوع ویزاهای مختلف تلنت سابکلاس ۱۲۴ و ۸۵۸ در یکدیگر

-افزایش چند برابری هزینه اقدام برای دادگاه های فدرال موارد مهاجرتی از اول ژانویه ۲۰۲۱

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/