حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی زمان‌بندی ویزاهای مختلف استرالیا/-اطلاعاتی درباره ویزای مهارتی ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز--آیا می‌توان بطور هم‌زمان برای دو ویزای مختلف استرالیا اقدام کرد؟ -آیا دارندگان ویزای بیزینسی ۱۸۸ بدون راه‌اندازی بیزینس می‌توانند تقاضای تمدید ویزا دهند؟ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

مهاجرت به استرالیا -بررسی زمان‌بندی ویزاهای مختلف استرالیا/-اطلاعاتی درباره ویزای مهارتی ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز--آیا می‌توان بطور هم‌زمان برای دو ویزای مختلف استرالیا اقدام کرد؟  -آیا دارندگان ویزای بیزینسی ۱۸۸ بدون راه‌اندازی بیزینس می‌توانند تقاضای تمدید ویزا دهند؟  همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس  احمدی

25/11/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی زمان‌بندی ویزاهای مختلف استرالیا/-اطلاعاتی درباره ویزای مهارتی ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز--آیا می‌توان بطور هم‌زمان برای دو ویزای مختلف استرالیا اقدام کرد؟ -آیا دارندگان ویزای بیزینسی ۱۸۸ بدون راه‌اندازی بیزینس می‌توانند تقاضای تمدید ویزا دهند؟ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی


مهاجرت به استرالیا

-بررسی زمان‌بندی ویزاهای مختلف استرالیا

-اطلاعاتی درباره ویزای مهارتی ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز 

-آیا می‌توان بطور هم‌زمان برای دو ویزای مختلف استرالیا اقدام کرد؟

-آیا دارندگان ویزای بیزینسی ۱۸۸ بدون راه‌اندازی بیزینس می‌توانند تقاضای تمدید ویزا دهند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

 

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/