حقوقی

مهاجرت به استرالیا -عدم نیاز به خروج از کشور استرالیا برای صدور ویزاهای خانوادگی/-لیست ویزاهایی که در صورت عدم رعایت قوانین بایو سکیوریتی در فرودگاه کنسل می‌شوند/-اطلاعاتی در مورد وضعیت پرونده‌های سیتزن‌شیپی/-آیا امکان صدور ویزای بیزینسی دائم ۸۸۸ از خارج از استرالیا وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -عدم نیاز به خروج از کشور استرالیا برای صدور ویزاهای خانوادگی/-لیست ویزاهایی که در صورت عدم رعایت قوانین بایو سکیوریتی در فرودگاه کنسل می‌شوند/-اطلاعاتی در مورد وضعیت پرونده‌های سیتزن‌شیپی/-آیا امکان صدور ویزای بیزینسی دائم ۸۸۸ از خارج از استرالیا وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

02/12/2020  مهاجرت به استرالیا -عدم نیاز به خروج از کشور استرالیا برای صدور ویزاهای خانوادگی/-لیست ویزاهایی که در صورت عدم رعایت قوانین بایو سکیوریتی در فرودگاه کنسل می‌شوند/-اطلاعاتی در مورد وضعیت پرونده‌های سیتزن‌شیپی/-آیا امکان صدور ویزای بیزینسی دائم ۸۸۸ از خارج از استرالیا وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

عدم نیاز به خروج از کشور استرالیا برای صدور ویزاهای خانوادگی

-لیست ویزاهایی که در صورت عدم رعایت قوانین بایو سکیوریتی در فرودگاه کنسل می‌شوند

-اطلاعاتی در مورد وضعیت پرونده‌های سیتزن‌شیپی

-آیا امکان صدور ویزای بیزینسی دائم ۸۸۸ از خارج از استرالیا وجود دارد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/