اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 115 -موضوع گفتگو:نقش مثبت مدیریت افکار برای داشتن زندگی پربارتر و بدون استرس /همراه با مرجانه ملیحی دکتراي داروسازی و مشاور تغذیه و درمان‌های طبیعی..استرالیا- سیدنی

تریبون زنانه قسمت 115 -موضوع گفتگو:نقش مثبت مدیریت افکار برای داشتن زندگی پربارتر و بدون استرس /همراه با مرجانه ملیحی دکتراي داروسازی و مشاور تغذیه و درمان‌های طبیعی..استرالیا- سیدنی

17/09/1399  تریبون زنانه قسمت 115 -موضوع گفتگو:نقش مثبت مدیریت افکار برای داشتن زندگی پربارتر و بدون استرس /همراه با مرجانه ملیحی دکتراي داروسازی و مشاور تغذیه و درمان‌های طبیعی..استرالیا- سیدنی


تریبون زنانه قسمت 115 

موضوع گفتگو:نقش مثبت مدیریت افکار برای داشتن زندگی پربارتر و بدون استرس

همراه با مرجانه ملیحی دکتراي داروسازی و مشاور تغذیه و درمان‌های طبیعی..استرالیا- سیدنی

با تحقیقات زیادی که در هر دو زمینه طب مدرن و درمان‌های جایگزین دارند به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم درمانی مدرن تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که در تعامل با درمان‌های طبیعی و مشارکت مسئولانه بیمار در امر درمان قرار بگیرد. 

موضوع مورد بحث این برنامه:
نقش مثبت مدیریت افکار برای داشتن زندگی پربارتر و بدون استرس

 چرا فکر می‌کنید درمان‌های مدرن به تنهایی موثر نیستند؟؟
نقش زندگی مدرن در ایجاد اضطراب چیست؟
چگونه افکار مزاحم را شناسایی کنیم؟
نقش خواب، ورزش و تغذیه مناسب در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی
تکنیک های داشتن ذهنی آرام

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane