حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعاتی درباره‌ی ایالت‌های نیوسالت‌ولز و کوئیزلند در رابطه با ویزاهای اسکیل و بیزینسی /- اطلاعیه اداره سازمان ارزیابی وت‌اسس در رابطه با رشته‌های فنی /- تمدید اعتبار ویزای نامزدی برای دارندگان این ویزا/- شرایط سنی برای انواع ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعاتی درباره‌ی ایالت‌های نیوسالت‌ولز و کوئیزلند در رابطه با ویزاهای اسکیل و بیزینسی /- اطلاعیه اداره سازمان ارزیابی وت‌اسس در رابطه با رشته‌های فنی /- تمدید اعتبار ویزای نامزدی برای دارندگان این ویزا/- شرایط سنی برای انواع ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

16/12/2020  مهاجرت به استرالیا -اطلاعاتی درباره‌ی ایالت‌های نیوسالت‌ولز و کوئیزلند در رابطه با ویزاهای اسکیل و بیزینسی /- اطلاعیه اداره سازمان ارزیابی وت‌اسس در رابطه با رشته‌های فنی /- تمدید اعتبار ویزای نامزدی برای دارندگان این ویزا/- شرایط سنی برای انواع ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعاتی درباره‌ی ایالت‌های نیوسالت‌ولز و کوئیزلند در رابطه با ویزاهای اسکیل و بیزینسی 

- اطلاعیه اداره سازمان ارزیابی وت‌اسس در رابطه با رشته‌های فنی 

- تمدید اعتبار ویزای نامزدی برای دارندگان این ویزا

- شرایط سنی برای انواع ویزاهای بیزینسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/