کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من همان قاصدکم ... شعر و دکلمه: سجاد رضایی کلج

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من همان قاصدکم ... شعر و دکلمه: سجاد رضایی کلج

17/10/1399  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من همان قاصدکم ... شعر و دکلمه: سجاد رضایی کلج


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من همان قاصدکم ... شعر و دکلمه: سجاد رضایی کلج