حقوقی

مهاجرت به استرالیا -آخرین اخبار ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-حمایت ویژه‌ی اداره‌ی مهاجرت به قربانیان خشونت خانگی /-آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸a را به ویزای بیزینسی ۱۸۸b تغییر داد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -آخرین اخبار ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-حمایت ویژه‌ی اداره‌ی مهاجرت به قربانیان خشونت خانگی /-آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸a را به ویزای بیزینسی ۱۸۸b تغییر داد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

07/01/2021  مهاجرت به استرالیا -آخرین اخبار ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-حمایت ویژه‌ی اداره‌ی مهاجرت به قربانیان خشونت خانگی /-آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸a را به ویزای بیزینسی ۱۸۸b تغییر داد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-آخرین اخبار ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای بیزینسی و مهارتی

-حمایت ویژه‌ی اداره‌ی مهاجرت به قربانیان خشونت خانگی 

-آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸a را به ویزای بیزینسی ۱۸۸b تغییر داد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/