حقوقی

مهاجرت به استرالیا -تغییرات در شرایط گرفتن اجازه خروج افراد سیتی‌زن یا دارای اقامت دایم از ۸ ژانویه ۲۰۲۱/-توضیحاتی در مورد تفاوت ویزاهای داما و ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -تغییرات در شرایط گرفتن اجازه خروج افراد سیتی‌زن یا دارای اقامت دایم از ۸ ژانویه ۲۰۲۱/-توضیحاتی در مورد تفاوت ویزاهای داما و ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

11/01/2021  مهاجرت به استرالیا -تغییرات در شرایط گرفتن اجازه خروج افراد سیتی‌زن یا دارای اقامت دایم از ۸ ژانویه ۲۰۲۱/-توضیحاتی در مورد تفاوت ویزاهای داما و ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-تغییرات در شرایط گرفتن اجازه خروج افراد سیتی‌زن یا دارای اقامت دایم از ۸ ژانویه 2021

-توضیحاتی در مورد تفاوت ویزاهای داما و ویزاهای مهارتی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/