حقوقی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت کنونی مرزهای استرالیا /-اعلام لیست و شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی /-آیا با ویزای گلوبال تلنت در هر شغلی می‌توان کار کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت کنونی مرزهای استرالیا /-اعلام لیست و شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی /-آیا با ویزای گلوبال تلنت در هر شغلی می‌توان کار کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

14/01/2021  مهاجرت به استرالیا -وضعیت کنونی مرزهای استرالیا /-اعلام لیست و شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی /-آیا با ویزای گلوبال تلنت در هر شغلی می‌توان کار کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-وضعیت کنونی مرزهای استرالیا

-اعلام لیست و شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارت 

-آیا با ویزای گلوبال تلنت در هر شغلی می‌توان کار کرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/