اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 120-موضوع گفتگو: اصول زیربنایی ترجمه کردن متون،همراه با خانم شکوفه کاوانی در استرالیا- سیدنی

تریبون زنانه قسمت 120-موضوع گفتگو: اصول زیربنایی ترجمه کردن متون،همراه با خانم شکوفه کاوانی در استرالیا- سیدنی

29/10/1399  تریبون زنانه قسمت 120-موضوع گفتگو: اصول زیربنایی ترجمه کردن متون،همراه با خانم شکوفه کاوانی در استرالیا- سیدنی


تریبون زنانه قسمت 120

موضوع گفتگو: اصول زیربنایی ترجمه کردن متون،همراه با خانم شکوفه کاوانی در استرالیا- سیدنی

-چرا باید ترجمه کرد؟

-برای ترجمه کردن، آشنایی به ادبیات زبانی که از آن ترجمه می‌کنیم چقدراهمیت دارد؟

-آیا اهمیت ترجمه از نویسندگی کمتر است؟
-آیا ترجمه، مترجم را باسوادتر می‌کند؟
-علاقه به یک موضوع خاص در ترجمه‌ی آثار چقدر اهمیت دارد؟

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane