حقوقی

مهاجرت به استرالیا -صدور ویزاهای دانشجویی و مهارتی برای متقاضیان خارج از کشور/-پرداخت هزینه‌ی هنگفت اجاره‌ی جت خصوصی توسط خانواده چینی برای خارج شدن از استرالیا به‌جهت دریافت ویزای استرالیا /-آیا با داشتن ویزای ۴۹۱ می‌توان ازدواج کرد؟/-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر (AAT)/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -صدور ویزاهای دانشجویی و مهارتی برای متقاضیان خارج از کشور/-پرداخت هزینه‌ی هنگفت اجاره‌ی جت خصوصی توسط خانواده چینی برای خارج شدن از استرالیا به‌جهت دریافت ویزای استرالیا /-آیا با داشتن ویزای ۴۹۱ می‌توان ازدواج کرد؟/-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر (AAT)/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

21/01/2021  مهاجرت به استرالیا -صدور ویزاهای دانشجویی و مهارتی برای متقاضیان خارج از کشور/-پرداخت هزینه‌ی هنگفت اجاره‌ی جت خصوصی توسط خانواده چینی برای خارج شدن از استرالیا به‌جهت دریافت ویزای استرالیا /-آیا با داشتن ویزای ۴۹۱ می‌توان ازدواج کرد؟/-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر (AAT)/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

صدور ویزاهای دانشجویی و مهارتی برای متقاضیان خارج از کشور

-پرداخت هزینه‌ی هنگفت اجاره‌ی جت خصوصی توسط خانواده چینی برای خارج شدن از استرالیا به‌جهت دریافت ویزای استرالیا 

-آیا با داشتن ویزای ۴۹۱ می‌توان ازدواج کرد؟

-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر (AAT)

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/