فرهنگ وهنر

گفتگو با خانم مریم اسماعیلی، شاعره جوان استرالیای افغان ساکن سیدنی. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام Fregments within me منتشر کرده اند./رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده

گفتگو با خانم مریم اسماعیلی، شاعره جوان استرالیای افغان ساکن  سیدنی. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام Fregments within me منتشر کرده اند./رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده

24/01/2021  گفتگو با خانم مریم اسماعیلی، شاعره جوان استرالیای افغان ساکن سیدنی. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام Fregments within me منتشر کرده اند./رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده


گفتگو با خانم مریم اسماعیلی، شاعره جوان استرالیای افغان ساکن سیدنی. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام Fregments within me منتشر کرده اند.

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

چندی پیش مریم اسماعیلی یکی از سروده های زیبای خود را بنام “ یک کابوس” که در وصف آتش سوزی های جنگل های استرالیا بود را برای رادیو نشاط ارسال نموده بودند که توسط این رسانه منتشر شد.

لینک تهیه کتاب 
Bookshop (storyfactory.org.au)

یک کابوس
کابوسی بسیار ترسناک
در شبی بی ستاره

بهشت من در حال سوختن است
غم و اندوه دیگرباردر راه است

اشک از چشم های آنها جاری است
و همچون بلورهایی شفاف مویه میکنند

دلم سخت آزرده و دردمند است
و هم وطنان من در رنج و عذاب

خانه های مملو از آرمش ما
آشنا هایی بس غریب گشته

آتش جای جنگل ما را گرفته
و غم و اندوه ما دو چندان کرده

آسمان پاک و صاف ما
اکنون در دست دود سیاه گرفتار مانده

پل ما که برایم نماد عشق و محبت بود
درپس دود ، از دیده ه ها پنهان مانده

اخباری که زمانی همه را شاد میکرد
جای خود را به "آتش سوزی استرالیا " داده

حیواناتی که در خوشی بسر می بردند
اکنون دیگر خوشحال و شاد نیستند

توئیتر مملو از هشتک "آتش "است
هر کدام را باز کنی، ناراحت تر میشوی

آنچه که این روزها در خیابان می بینی
آمبولانس است که فریادکنان رد میشود

آسمان ما رنگ خون بخود گرفته
و خاک ما به خون آعشته

همه اینها که گفتم قطره ای از دریا
و گوشه ای از داستان دل مالامال از درد من است

استرالیایی های عزیز

کابوس ها هیچوقت پایدار نمی مانند
اما ما استرالیایی ها همیشه در کنار هم هستیم

این کابوس نیز به پایان خواهد رسید
و بهشت ما بار دیگر نمایان خواهد شد
" مریم"