حقوقی

مهاجرت به استرالیا -لزوم داشتن نتیجه منفی تست کرونایی که ۷۲ ساعت قبل از پرواز،برای تمامی افرادی که قصد ورود به استرالیا را دارند. /-برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده دولت ترامپ جهت صدور ویزا و سفر به آمریکا برای ایرانیان /-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسری ساب‌کلاس ۱۸۶/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -لزوم داشتن نتیجه منفی تست کرونایی که ۷۲ ساعت قبل از پرواز،برای تمامی افرادی که قصد ورود به استرالیا را دارند. /-برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده دولت ترامپ جهت صدور ویزا و سفر به آمریکا برای ایرانیان /-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسری ساب‌کلاس ۱۸۶/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

25/01/2021  مهاجرت به استرالیا -لزوم داشتن نتیجه منفی تست کرونایی که ۷۲ ساعت قبل از پرواز،برای تمامی افرادی که قصد ورود به استرالیا را دارند. /-برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده دولت ترامپ جهت صدور ویزا و سفر به آمریکا برای ایرانیان /-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسری ساب‌کلاس ۱۸۶/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-لزوم داشتن نتیجه منفی تست کرونایی که ۷۲ ساعت قبل از پرواز،برای تمامی افرادی که قصد ورود به استرالیا را دارند.

-برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده دولت ترامپ جهت صدور ویزا و سفر به آمریکا برای ایرانیان

-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسری ساب‌کلاس ۱۸۶

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/