ورزش

گفتگو با خانم تلما قیم، بانوی کوهنورد، صخره نورد و همچنین یخ نورد که داستان زندگی او به کتابی به نام More than it hurts راه پیدا کرده است./ رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

گفتگو با خانم تلما قیم، بانوی کوهنورد، صخره نورد و همچنین یخ نورد که داستان زندگی او به کتابی به نام More than it hurts راه پیدا کرده است./ رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

14/02/2021  گفتگو با خانم تلما قیم، بانوی کوهنورد، صخره نورد و همچنین یخ نورد که داستان زندگی او به کتابی به نام More than it hurts راه پیدا کرده است./ رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده


گفتگو با خانم تلما قیم، بانوی کوهنورد، صخره نورد و همچنین یخ نورد که داستان زندگی او به کتابی به نام More than it hurts راه پیدا کرده است.

این کتاب مجموعه ای از داستان های شخصی تعدادی از زنانی است که به صخره نوردی، کوه نوردی و یخ نوردی می پردازند.

طی اتفاق بسیار جالبی که برای من و دوست صمیمیم افتاد من با کوهنوردی اشنا شدم. زمانی بود که ما برای کنکور درس می خواندیم و من توی کتاب ادبیات عکس دماوند زیبارو ‌دیدم و با دوستم تصمیم گرفتیم دماوند رو فتح کنیم.

رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده