فرهنگ وهنر

گفتگو اختصاصی با علی پهلوان خواننده، نوازنده، آهنگساز گروه آریان که چند سالی است در سیدنی استرالیا زندگی می‌کند. / رادیو نشاط ...ناهید امامی

گفتگو اختصاصی با علی پهلوان خواننده، نوازنده، آهنگساز  گروه آریان که چند سالی است در سیدنی استرالیا زندگی می‌کند. / رادیو نشاط ...ناهید امامی

15/02/2021  گفتگو اختصاصی با علی پهلوان خواننده، نوازنده، آهنگساز گروه آریان که چند سالی است در سیدنی استرالیا زندگی می‌کند. / رادیو نشاط ...ناهید امامی


گفتگو اختصاصی با علی پهلوان خواننده، نوازنده، آهنگساز گروه آریان که چند سالی است در سیدنی استرالیا زندگی می‌کند.

علی پهلوان از مهاجرت گروه آریان می‌گوید

21 سال پیش گروه «آریان» با سبک و موزیک‌های متفاوتشان از پیشگامان سبک جدید موسیقی در ایران بودند.

رادیو نشاط ...ناهید امامی