کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ همه ی ما با کارتون نوستالوژی آنشرلی با موهای قرمز و دکلمه ی زیبای اون خاطره داریم، رضا دلاوری به همراه استاد نصرالله مدقالچی ورژن دوم این موزیک را با همراهی و شعر رضادلاوری

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ همه ی ما با کارتون نوستالوژی آنشرلی با موهای قرمز و دکلمه ی زیبای اون خاطره داریم، رضا دلاوری به همراه استاد نصرالله مدقالچی ورژن دوم این موزیک را با همراهی و شعر رضادلاوری

18/02/2021  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ همه ی ما با کارتون نوستالوژی آنشرلی با موهای قرمز و دکلمه ی زیبای اون خاطره داریم، رضا دلاوری به همراه استاد نصرالله مدقالچی ورژن دوم این موزیک را با همراهی و شعر رضادلاوری


دکلمه های کوتاه و دلنشین

همه ی ما با کارتون نوستالوژی آنشرلی با موهای قرمز و دکلمه ی زیبای اون خاطره داریم، رضا دلاوری به همراه استاد نصرالله مدقالچی ورژن دوم این موزیک را با همراهی و شعر رضادلاوری