اقتصادی

بررسی کمک های مالی دولت ایالت ویکتوریا که در رابطه با قرنطینه 5 روزه این ایالت اختصاص داده است، گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

  بررسی کمک های مالی دولت ایالت ویکتوریا که در رابطه با قرنطینه 5 روزه این ایالت اختصاص داده است، گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

04/03/2021   بررسی کمک های مالی دولت ایالت ویکتوریا که در رابطه با قرنطینه 5 روزه این ایالت اختصاص داده است، گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


بررسی کمک های مالی دولت ایالت ویکتوریا که در رابطه با قرنطینه 5 روزه این ایالت اختصاص داده است

گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی 

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 چهار نوع کمک مالی که در رابطه با قرنطینه پنج روزه بدلیل بیماری کرونا در ایالت ویکتوریا اعلام شده است:

۱-کمک مالی 2000دلاری

۲-کمک مالی 3000دلاری
۳-کمک مالی Accomodation

۴- Vouchers

برای اطلاعات بیشتر در خصوص کمک های مالی به سایت زیر مراجعه کنید:

Grants & Assistance | Business Victoria